OKREŚLONY PRODUKT

Jeżeli natomiast w odczuciu nabywców określony produkt jest całkowicie odmienny (niejednorodny) w stosunku do innych i dana potrzeba nie może być łatwo zaspokojona przez inne dobro, wtedy popyt na najbardziej odpowiedni z punktu widzenia nabywców pro­dukt będzie nieelastyczny.W dotychczasowej analizie traktowaliśmy popyt jako funkcję ceny, tj. d=f(p). Cena jest tutaj zmienną niezależną, a popyt zmienną zależną. Jednakże zależność pomiędzy popytem a ceną jest dwustronna. Możemy bowiem przyjąć cenę za zmien­ną zależną, a popyt jako zmienną niezależną.H^ystępuje wówczas funkcja odwrotna (monotoniczna), tj. p—f~{d). Dochodzimy tutaj do odwrotności elastyczności popytu zwanej giętkością cen. Zależność ta wskazuje, w jakim stopniu zmniejsza sięcena pod wpływem zmiany popytu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone