OPRACOWANE WARIANTY

Opraco­wane warianty wymagają konfrontacji z warunkami materialnymi przedsiębiorstwa i jego potencjałem (V). Chodzi tu o możliwości finansowe niezbędne do realizacji wybranego wariantu strategii marketingowej. Ważne są także kwalifikacje kadry kierowniczej i jej gotowość do realizacji danej strategu marketingowej, posiadanie niezbędnych materiałów i wiedzy do przygotowania nowych produktów, możliwości zbytu nowych produktów w zaplanowanym horyzoncie czasu. Rezultatem tej konfrontacji jest wybór wariantu optymalnego dla danego przedsiębiorstwa (VI), możliwego do realizacji w danych warunkach.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone