OPTYMIZM I ROZMACH

Znajdziemy w tej sztuce właściwy jej optymizm i rozmach; wyzbytą wahań ufność w poznawczą moc człowieczą; zracjonalizowa­ne, śmiałe spojrzenie w przyszłość świata zbudowanego przez ludzi i uznanego za udany.Zgoła odmienne implikacje znaczeniowe da się wyróżnić w sztuce wizualistycznej, która z tegoż konstruktywizmu jest wszak rodem. Tak w kinetyzmie takich artystów, jak np. Schóffer, Soto, Vardanega czy Mack, jak zwła­szcza wyraźnie w op-arcie, w łudzących zmy­sły efektach pozornych wgłębień i wypukłości, falowania, przepływów i powrotów, oddaleń i przybliżeń, zmniejszania się i powiększania, : w złudzeniach istnienia czegoś, czego nie ma, i nieistnienia czegoś, co obecne — jest nie tylko zabawa oczu, prowadzona na kanwie ogólnego, geometrycznego uporządkowania.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!