PIERWSZA HIPOTEZA

Pierwszej hipotezie – może warto przypomnieć, że zdążyła już naro­snąć obszerna literatura na temat wpływów da­lekowschodniej, a zwłaszcza japońskiej, chińkiej i indyjskiej plastyki na europejska. Nai- częściej mowa tu bywa o oddziaływaniu drze­worytu japońskiego na malarstwo europejskie impresjonistów i twórców secesji oraz o czer­paniu ze^ wschodniej kultury wszelkiego rodza­ju wzorow ornamentalnych w tkaninie, cera­mice i innych dziedzinach rzemiosła artystycz­nego. _ Problematyka ta przewija się przez historię sztuki od lat osiemdziesiątych ubieg- ego wieku poczynając i do dziś znajduje kon­tynuację. Jej przykładem może być gigantyczna wystawa zorganizowana w 1972 roku w Haus der Kunst w Monachium pod hasłem „Welt- kulturen und moderne Kunst” (Kultury świa­ta i sztuka nowoczesna).

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone