PODSYSTEM INFORMACJI RYNKOWEJ

W tej fazie należy zwrócić uwagę na ważny aspekt tych badań; wszelkie badania w ramach marketingu są zawsze częścią składową systemu informacyjnego uruchamianego przez przedsię­biorstwo lub inną jednostkę gospodarczą. W literaturze przedmiotu pod pojęciem systemu rozumie się celowo określony zbiór elementów i zbiór sprzężeń między nimi, które wspólnie określają właściwości całości. Definiowanie systemu polega na wyodrębnienia: elementów systemu, ele­mentów otoczenia systemu, istotnych sprzężeń między elementami systemu oraz istotnych sprzężeń systemu z jego otoczeniem.Według teorii systemów informacyjnych cele systemu określa podzbiór informa­cji mających znaczenie dla uzyskania prawidłowego wyniku decyzji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone