POŁĄCZENIE CZŁOWIEKA ZE WSZECHŚWIATEM

Połączenie człowieka z wszechświatem dokonuje się nie w formie, lecz w dozna­niu […]. Odczuwam wszechświat jako nie­zmienność przy wszystkich zmianach koloru i formy […]. W ten sposób ani kolor, ani forma, ani wyobraźnia nie formują niczego, lecz jedy­nie tworzą duchową siłę lub energię odczuć”. Malewicz był — wydaje się — w pełni świa­dom, że myśląc o świecie i człowieku, a także sztuce nie w kategoriach jednostkowych szczegółowych, nie w sensie poszczególnych fenomenów, ale szerokich uogólnień i powszech- ników, nie może posługiwać się językiem ele­mentów jednostkowych, jakimi są przedmioty potocznie widzialnego świata. „Suprematyzm powołuje do życia nie mowy świat odczuć, ale nowe, bezpośrednie przedstawienie świata od­czuć — w ogóle”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone