POWSZECHNY PĘD

Powszechny pęd w kierunku zdobywania wykształcenia zmienia strukturę zawodową, rozbudza jednocześnie potrzeby i aspiracje konsumentów, ale rodzi jednocześnie frustracje. W tych wa­runkach przejawia się wzmożona tendencja do szukania kompensacji w szeroko pojętej konsumpcji. Badanie tych zjawisk nie jest możliwe bez uruchomienia odpo­wiednich systemów informacyjnych dostarczających uczestnikom rynku danych o    kształtowaniu się tych procesów. Z poprzednich rozważań wynika, że celem badań w ramach marketingu jest stwo­rzenie podstaw decyzyjnych i zmniejszenie ryzyka wynikającego z niepewności, która towarzyszy procesom zachodzącym na rynku.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone