PRAWA EPOKI

Ba, okazało się, że i on podlega prawom epoki i jej konfliktów. Obok sportu wyczynowego wyrósł, na wpół prywatnie, sport rekreacyjny, turystyka, podróżowanie, weekendy.. Klientela wielkiego widowiska sporto­wego (poza piłką nożną) poważnie zmalała — chyba we wszyst­kich kategoriach wieku. Ostatnie wreszcie lata przyniosły zmiany w świadomości spo­łecznej, które musiały odbić się na postawach’wobec sportu, nawet w jego odświętnych przejawach. Zmiany te przesunęły u bardzo wielu ludzi, ’ w wielu grupach i kręgach, także mło­dzieży, * akcent ważności spraw ze sfery .prywatnej,. osobistej, towarzyskiej *— na sferę’ życia publicznego, ze wszystkimi na­pięciami, konfliktami i.dramatami, które dla tej sfery są u nas właściwe.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone