PROBLEM W SZTUCE

Cały problem sięgania w sztuce po pojęcia w miejsce obrazu rzeczywistości, po syntezy o  charakterze uniwersalnym w miejsce pene­tracji wydzielonych, szczegółowych elementów, po kontemplację o charakterze intelektualnym w miejsce kontemplacji estetycznej, dążenie do obiektywizacji w sztuce aż do granic ano­nimowości, wreszcie i cała tendencja do zatar­cia granic między sztuką a rzeczywistością — wszystko to daje się w sposób naturalny ‚ umiejsców ić w dalekowschodniej koncepcji pojmowania świata i roli w nim jednostki, kłó­cąc się jednocześnie w sposób oczywisty z pra­gmatycznym i personalistycznym charakterem systemów myślenia dominujących w kręgu kultury śródziemnomorskiej.