PROSTE SERIE

Z jednej strony, zbiory te stanowiły po prostu serie pod określonym kątem wybiera­nych prywatnie i gromadzonych obiektów, z drugiej, właśnie dlatego były swego rodzaju odbiciem czy dokumentami rzeczywistości psy­chicznej ich kolekcjonerów. Znacznie częściej wszakże spotyka się doku­mentacje w dosłownym tego słowa znaczeniu, Są to cykle fotografii, utrwalających określo­ne fragmenty krajobrazu czy życia. Do takich zaliczyć można np. seryjne zdjęcia mo­rza Michaela Snowa, wież chłodniczych czy budynków Bernharda i Hilli Becher, a także „próby rekonstrukcji dziejów rodziny D” na podstawie jej albumu rodzin­nych fotografii, przedstawione przez Christiana Boltansky’ego. Może jednak bardziej jeszcze przekonywający w rzetelności przekazu wy­branej strefy rzeczywistości jest typ dokumen­tacji o ambicjach ąuasinaukowych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!