PRZECIWNA POSTAWA

Tu czyta się niekiedy postawę przeciwstawną konstruktywistycznemu optymizmowi. Ta sztuka wydaje się drwić z poznawczych moż­liwości zmysłów ludzkich, a zatem z podsta­wowego aparatu empirii. Ogłasza niewiary­godność człowieczego poznania, jego względ­ność, nieufny stosunek do wiedzy, a w konse­kwencji do wszelkich możliwości człowieka, podaje w wątpliwość poczynania ludzkie, sta­wia pytania wcale nie afirmujące i wcale nie optymistyczne o ludzkie jutro. Minimal-art stanowi jeszcze inną koncepcję. WprawdzieTrraik Stella oświadczył na temat swych prac Bruce Glaserowi w 1966 roku, co potraktowano jako program: „To, co Pan wi­dzi, jest tym, co Pan widzi, wprawdzie wraz z Ad Reinhardtem stworzył pojęcie „ait-as-art (sztuki-jako-sztuki), co przyjmo­wane było jako ważki krok ku ideologii kon­ceptualizmu; wprawdzie też istotnie najbar­dziej charakterystyczną cechę tego nurtu, skąd też wzięła się jego nazwa, stanowi redukcja repertuaru formalnego do elementarnych, ste- reometrycznych wzorów.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone