PRZEKAZYWANIE SWOJEJ IDEI

Toteż artysta, jeśli miał przekazać swoją ideę, nieuchronnie musiał dojść do języka malarskie­go całkowicie wyzbytego przedmiotów.Nie inaczej, choć w imię jeszcze innej idei, języka form abstrakcyjnych doszedł Male- wicz. Nadrzędnie pojmowanym przez niego po- wszechnikiem było odczucie. Głosił jego supre­mację i traktował je jako siłę napędową wszel­kich działań ludzkich. „Zawsze i wszędzie tylko jedynie odczucie jest źródłem wszelkiej twór­czości” — pisał. „Odczucia budzące się w czło­wieku są silniejsze od niego… muszą przejawić się za wszelką cenę […] trzeba je przekazać lub znaleźć im miejsce”. I podawał przykład: „Jedynie odczucie szybkości… lotu… sprawiło, że powstał samolot.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!