PRZEŚLEDZENIE DZIEŁA

Jeśli bowiem prze­śledzić dzieła poszczególnych artystów wypo­wiadających się językiem geometrii pod kątem zawartości czynnika indywidualnego w warst­wie przesłania, to okazuje się, że wszyscy, któ­rzy daleko wyrośli ponad przeciętność, osiąga­jąc ważne miejsce w historii sztuki —- stali się też twórcami nowych nurtów w tym obszarze. Jest to mało zaskakujące, ponieważ wydaje się naturalne, czyli zgodne z zasadami prawidło­wości. Jeśli myśl, jeśli refleksja domagająca się przekazania jest nowa, a za nią nowa idea arty­styczna, wiadomo, że znajdzie następców, któ­rzy ją przyjmą i będą kontynuować. Tak ro­dzą się wielkie, odkrywcze propozycje i tak rozwija się wokół nich i w ślad za nimi to, co zapożyczając nomenklaturę z biologii — określiłam jako nowy rodzaj w obrębie tego samego rzędu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone