PRZEŚWIADCZENIE ŚWIATA

Jako wyraz tego przeświadczenia, a jedno­cześnie ‚tęsknoty do owego absolutnego Niczego traktować trzeba w jego malarstwie zbliżanie się do bieli, sukcesywnie, poprzez coraz niklejsze użycie koloru, aż do powstania w 1918 ro­ku Białego kwadratu na białym tle, który był wjicwoloną przestrzenią i utajonym dynamiz­mem. Była to równocześnie owa, raz jeszcze po Czarnym kwadracie osiągnięta, a teoretycznie już wcześniej określona „pustynia […] wypeł­niona duchem bezprzedmiotowego odczucia, które przenika wszystko”. Dramatyczną do­niosłość tej kreacji określa fakt, że była ona ostatnim malarskim przesłaniem artysty. Program ideowo-artystyczny i społeczny Mondriana bliski był Malewiczowskicj koncep­cji; z tym, że twórca neoplastycyzmu zawsze wprost, choć niekiedy może w sposób nieco za­wiły, ujawniał swoje metafizyczne pojmowanie 1 zarówno sztuki, jak dziejów ludzkiego świata.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone