PRZEWAŻAJĄCA WIĘKSZOŚĆ

Przeważająca część nabywców reaguje w podobny sposób na zmiany cen. Te ogólne prawidłowości dotyczą niemal wszystkich produktów. Jednakże każdy pro­dukt posiada swoją własną postać krzywej popytu na określonym rynku (niezależnie od wielkości rynku). Określona krzywa popytu odnosi się także do wyznaczonego odcinka czasu. Stopień wpływu ceny na popyt nie jest taki sam w odniesieniu do każdego produktu. Jeśli popyt na dane dobro zmienia się proporcjonalnie do zmiany ceny mamy do czynienia z popytem sztywnym (jednolitym, proporcjonalnym). Jeżeli natomiast zmienia się on więcej niż proporcjonalnie, mówimy wtedy o popycie elastycznym.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!