REZULTAT PROCESÓW

Industrializacja  zmechanizowanie naszego świata doprowadziło do standaryzacji modelu życia, zbanalizowania wszelkich wartości ogól­noludzkich przez wszechwładne slogany i za­lew namiastek, którymi karmi radio, telewizja, reklama, komiksy itd. Zapanowała więc sytu­acja powszechnej sztuczności życia; sam czło­wiek, uwikłany w obowiązujące mechanizmy, poddany ujednoliconemu rytmowi codzienności i modelowany przez atakujące go zewsząd środki masowego przekazu, staje się sztucznym  wytworem swojego czasu.Może więc, gdy wszystko już niemal stano­wi rezultat procesów przemysłowego wytwa­rzania, przetwarzania i obróbki, gdy nawet głos ludzki czy muzyka docierają coraz czę­ściej zniekształcone pośrednictwem mikrofonu i głośników, a wizualny przekaz życia i form kultury — pośrednictwem ekranu; to, co nie­tknięte, co jest samą rzeczywistością, nabiera dzięki kontrastowi szczególnej wartości?

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone