ROK PRZED KAŻDYMI IGRZYSKAMI

Potrafilibyśmy zapewne sporządzić programy przygotowań dla polskiej kadry olimpijskiej uwzględniające różne warianty: sy­tuacji. Różne scenariusze wydarzeń, w tym także pozasporto­wych. Jest oczywiste, że każda dyscyplina sportowa, każdy wybitniej­szy zespół czy pojedynczy zawodnik mają już na rok przed igrzyskami własne autonomiczne plany treningu.’ .Trudniejszą sprawą jest elastyczne dostosowywanie rytmu przygotowań do zmian, jakie nie od nas zależą.Przede wszystkim techniczne warunki igrzysk”;—dziś już nie­mal każdych — potrzeby ładu, ‚bezpieczeństwa,’ precyzyjnej synchronizacji, wymagają’ od zawodników daleko idącego ‚pod­porządkowania organizacyjnego, a zarazem samodzielności, ..od­porności np. na separację z trenerem w kluczowej chwili.