RÓŻNICE MIĘDZY RODZAJAMI

Wreszcie, gdy popyt zmienia się mniej niż proporcjonalnie, określa się go popytem nieelastycznym. Różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami popytu można lepiej wyjaśnić, jeżeli wprowadzi się do analizy dodatkowy element (obok ceny i ilości danego dobra) w postaci utargu całkowitego ze sprzedaży . Popyt zmienia się tutaj w sto­sunku do zmiany ceny mniej niż proporcjonalnie. Dodatkową cechą tego popytu  jest to, że kolejna obniżka ceny powoduje zmniejszenie się utargu całkowitego. Wzrost ceny powoduje natomiast wzrost utargu całkowitego. Inaczej utarg całkowity kształtuje się przy popycie elastycznym. W tym przypadku popyt względem ceny wzrasta więcej niż proporcjonalnie, zaś utarg całkowity wskazuje także tendencję wzrostową aż do momentu, kiedy cena wynosi 3000 zł. 

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone