ROZUMIENIE SZTUKI

Ten dopiero sprawić może, że społeczeństwa, że ludzkość zyskają, dotąd nieosiągalny, ład. A zatem sztuka — w rozumieniu Malewicza — odrzucając wyrażanie skonkretyzowanej idei czy określonych pojęć, co stanowiło wedle twórcy poniżający ją utylitaryzm — w wersji suprematyzmu wzniosła się do poziomu świad­czenia o idei, niejako realizowania tej idei sa­mą sobą, zanim idea ta zostanie zrealizowana w życiu społecznym ze wszystkimi upragnio­nymi tej realizacji konsekwencjami. Można by więc powiedzieć, że sztukę suprematystyczną traktował jej twórca jako forpocztę i wzór powszechnej, doskonałej organizacji społeczeń­stwa ludzkiego przyszłości.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!