ROZWIJAJĄCA SIĘ ŚWIADOMOŚĆ

Rozwijająca się świado­mość artystów ujawnia się niekiedy w skróto­wych, ale jakże znamiennych sformułowa­niach, pozwalając śledzić dokonujący się pro­ces wyzwalania sztuki ze szczegółu, z jedno- stkowosci zdarzeń i naśladowania natury — w kierunku problemów zarówno myślowych jak ; czysto plastycznych o coraz powszechniejszym znaczeniu.Początku tego spokojnego, a konsekwentnego procesu szukać wypada oczywiście w okre­sie największej europejskiej rewolucji malar­skiej, jaką był impresjonizm. Pisał Edgar Degas: „Odtwarzasz […] tylko to, co cię uderzy­ło, czyli to, co jest niezbędne. Wówczas twoje wspomnienia i twoja wyobraźnia stają się wyzwolone od tyranii, jaką wywiera natura”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone