RYGOR SZTUKI

Sam, tworząc nową formę, także pozostawał w jej służbie. Toteż strzegł rygorów swej sztuki z sumien­nością i odpowiedzialnością, jakiej wymaga obrona najwyższych wartości ludzkich. W tym kontekście staje się zrozumiałe zerwanie wie­loletniej przyjaźni Mondriana z Theo van Doesburgiem, który przez użycie w swej sztuce diagonali naruszył czystość równowagi i har­monii, osiągniętych w meoplastycyzmie. Mogła to sprawić tylko troska o spełnienie misji, do której się Mondrian poczuwał; trudniejsze by­łoby do przyjęcia jego stanowisko, gdyby w tym konflikcie chodziło wyłącznie o ortodok­syjną czystość formy plastycznej. Medium, którym się Mondrian posługiwał, które wypracował w długim trudzie poszuki­wań^ i eksperymentów, które otworzyło jego współczesnym i następcom drogi do nowator­skiej architektury, rzeźby, urbanistyki, sztuki użytkowej i malarstwa, było rezultatem opty­malnego uproszczenia i ograniczenia form i barw, sprowadzenia ich do niezbędnego je­dynie minimum.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone