SEGMENTACJA W PRAKTYCE

W praktyce segmentację można przeprowadzić wtedy, gdy konsumentów po­dzieli się na duże grupy, różniące się między sobą reakcjami na dany produkt (lub produkty) i inne instrumenty strategii sprzedaży. Utworzenie grup konsumentów o wspólnych cechach nie przesądza jeszcze o ist­nieniu segmentu rynku. Dopiero gdy konsumenci o wspólnych cechach występują jako potencjalni nabywcy określonego artykułu* można mówić, że tworzą oni segment rynku. Po ustaleniu i analizie różnych segmentów rynku przedsiębiorstwo może podjąć decyzje, które segmenty zamierza obsłużyć. Segmentacja umożliwia dostoso­wanie produktów do preferencji nabywców, co przyczynia się do zwiększenia sprze­daży i konkurencyjności danych towarów na rynku.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone