SPECYFICZNE DLA TWÓRCY

Specyficzne dla określonego twórcy, oraz usytuowane pomię­dzy nimi     przesłanie implikowane przez konkretny nurt sztuki geometrycznej i dla ex definitione zawartych w nim cech przekazu wybrane przez określony typ osobowości twór­czych. Jak bowiem język geometrii a priori mieści w sobie możliwe do wyliczenia, charakterystyczhe elementy czy aspekty przekazu, tak i poszczególne rodzaje tego języka noszą także, już z założenia, gotowe jego składniki.Gdy spróbujemy je, tytułem przykładu, wy- dobyć z konstruktywizmu, to oprócz tych mo­mentów przesłania, które wyróżniliśmy tu jako właściwe każdej realizacji sztuki geometrycz­nej odnajdziemy charakterystyczny dla konstruktywizmu ślad fascynacji nauką i techniką, wyraz afirraacji dla cywilizacji XX stu­lecia z jego wynalazczością i zmaszynizowa- i niem, a w rezultacie — zachwyt czy uznanie dla wielkości człowieka, jego odkrywczej siły umysłu, jego zwycięskiej woli panowania nad naturą i umiejętności podporządkowania jej sobie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!