SPORT WSPÓŁCZESNY

Powiedzmy szczerze: nie wszystko w sporcie polskim dorosło do takiego systemu. Nie wszystko dojrzało intelektualnie, ą prze­de wszystkim moralnie. Trzeba wciąż starannie dokonywać roz­różnień między zespołem roboczym a kliką, między prawdzi­wym sukcesem,. a manipulacją dokonywaną „pod ladą”. Ale całe doświadczenie ruchu olimpijskiego, cała jego mądrość wska­zuje, że nie ma innej drogi niż ta, , która obdarza innych sa­modzielnością.. Która nie zapomina o przeszłości, ale która za­razem w obliczu wszelkich trudności stawia przed oczami mło­dzieży Hemingway’owskie zawołanie: wstań i walcz! Kryje się za tym pewien wzór osobowy. Kryje się i wiara, że można stworzyć takie struktury organizacyjne, w których ów wzór daje się skutecznie realizować.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!