SPOSÓB MALOWANIA

Być mo­że ów nowy sposób malowania potrzebny mu był jako doświadczenie, podobnie jak u począt­ku drogi artystycznej sięganie pówzory stare­go malarstwa holenderskiego i po tendencje modernistyczne, a potem fascynacja ekspresjomizmem van Gogha i fowistów. Wydaje się jed­nak, że w tym wczesnym okresie tworzenia wy­brane przez Mondriana wzorce nieprzypadkowo dalekie były od sztuki estetyzującej czy speku- latywnej, a nasycone głębokimi treściami ludz­kich przeżyć, ludzkiego dramatu. Trudno więc sobie wyobrazić, aby kubizm, jako ścieżka os­chłej, tylko intelektualnej analizy, odrzucającej wszystko, co nie jest penetracją konkretnego przedmiotu w przestrzeni, mógł artystę zado­wolić.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone