SPOTKANIE SZTUKI

Obejmowała ona wprawdzie spotkania europejskiej sztuki i muzyki w XIX i XX wieku ze sztuką i muzyką Azji, Afryki, Oceanii oraz Indian i Murzynów amerykańskich, ale większość materiału ekspo­zycyjnego _ i teoretycznych rozważań doty­czyła styków ze Wschodem, zwłaszcza zaś Japonią, choć też z Chinami i Indią. Wszędzie jednak w. porównawczych zestawieniach zbli­żeń między malarstwem, grafiką i innymi dzie­dzinami twórczości europejskiej i pozaeuropej­skiej, nawet gdy chodziło o malarstwo bud­dyzmu zen i twórczość artystów europejskich XX wieku, wydobywano podobieństwa for­malne. Podobnie bogaty wybór tekstów róż­nych autorów z różnych krajów dotyczył ana­liz zbliżeń, powiązań, wpływów i zapożyczeń w obszarze wyłącznie zbieżności łub prze­szczepów wzorców z repertuaru środków pla­stycznych. 2, tytułów rozpraw, które tu mogą zainteresować jako reprezentatywne dla nie­mal powszechnie przyjętego punktu widzenia, przytaczam przykładowo kilka spośród stu kilkunastu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone