SPRAWY PONADJEDNOSTKOWE

Sprawy ponadjednostkowe, problemy uniwer­salne, mistyczny czynnik boskośei mogły zna­leźć wyraz ozy odbicie wizualne tylko w for­mie precyzyjnego zapisu geometrycznego. Jak dalece i jak dokładny kod dla określonych przekazów stanowił czynnik geometrii, świad­czą słowa Ramachandra Sankara Takkiego: „Trzy boki trójkąta, który w całości przedsta­wia myśl boską, źródło bytu, symbolizują trzy podstawowe warstwy manifestowania się. Te trzy warstwy odpowiadają sile woli (iććha- śakti), sile wiedzy (dźńanaśakti) i sile działania (krijaśakti), zwanym także: celem, formułowa­niem i zamanifestowaniem. Centrum trójkąta nie ujawnione działanie, jest przyrówny­wane do parawać —nie ujawnionej czwartej warstwy.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!