STRUKTURA ŻYCIA

Wszak deklarował Malewicz: „Wszy­stko, co określało przedmiotowo-ideową struk­turę życia i «sztuki»: idee, pojęcia, przedsta­wienia… wszystko to artysta odrzucił, aby dać posłuch czystemu odczuciu”, albo: „Element suprematyzmu zarówno w malarstwie, jak w architekturze wolny jest od wszelkich tenden­cji społecznych czy jakichkolwiek tendencji materialistycznych”. Zdawałoby się więc, sądząc z przytoczonych cytatów, że najistotniejszą, czy nawet jedyną wartość sztuki dostrzegł twórca suprematyzmu w kształcie wizualnym dzieła. Ale przy głęb­szym wniknięciu w jego poglądy okazuje się, że stawiał jej znacznie bardziej ważkie zada­nia, niż by się można po wiecznotrwałych war­tościach plastycznych spodziewać.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone