ŚWIADECTWO KATASTROFY

Widział w nich jed­nak nie tylko świadectwo katastrofy, ale i na­dziei — „przerażające świadectwa nadziei na niematerialną, dalszą egzystencję ciała”. Otwierał wystawy samego błękitu albo samej bieli, z błękitem pozostawionym za drzwiami galerii, i określał to działanie jako „przestrzeń błękitnej wrażliwości wewnątrz białej pustki” albo powiadał, że chce, aby .przez białą mono- chromię „niewidzialne doprowadzić do ‚Oddzia­ływania poprzez odczucie”. Często posługiwał się Klein określeniami, jak „ludzka wrażli­wość”, „kosmiczna wrażliwość” lub „czysta energia”, przy czym tłumaczył, że są one”za­mienne w stosunku do określeń „dusza” czy „duch”, które uległy tak znacznemu zbanalizowaniu, że wymagały znalezienia innych, za­stępczych oznaczeń.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone