ŚWIADOMOŚĆ OSIĄGNIĘĆ

Świadomy osiągnięć Malewicza, a także tego, ile mu zawdzięcza, jednak nie bez dumy no­tował Klein: „W odróżnieniu od Malewicza zdolny jestem porzucić fenomenologię czasu dzięki , statycznej szybkości niezmierzonego ducha […]. Malewicz miał rzeczywiście przed sobą nieskończoność; ja znajduję się w nie­skończoności. Tego się nie przedstawia, tego się nie tworzy; tym się jest”.Wytrwałe dążenie Yvesa Kleina do wydoby­cia w sztuce czynnika immaterialnego wiązało się z jego mistycyzmem, nie ustępującym mi­stycyzmowi ani Mondriana, ani Malewicza. Artysta tworzył Monochromy i było to poszu­kiwanie Absolutu, tworzył odciski ciała ludz­kiego — Antropometrie i pisał, że odżywają w nich cienie Hiroszimy.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!