ŚWIAT I EGZYSTENCJA

Warunek pojawienia się takiego stosunku do świata i własnej egzystencji, który by uprawniał do użycia owego języka geometrii, stanowi bardzo już zaawansowany stopień roz­woju duchowego, obecność odległej od pragma­tyzmu, wysublimowanej myśli filozoficznej. Nic przeto dziwnego, że pierwsze w pełni abstrakcyjne, geometryczne przekazy o charak­terze obrazowym i przeznaczone do wzbudzania medytacji pojawiły się w sztuce tantrycznej, skoro już w Wedach, których okres powstania określany jest na lata 1500—600 p.n.e., a nie­którzy uczeni przesuwają ten czas na 3000, 4500, a nawet 6000 lat p.n.e., stworzone zostało pojęcie esencji jako powszecbnika i zasadnicze­go elementu każdej rzeczy — czynnika wewnęt­rznej konstrukcji wszystkiego.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone