SWOISTA FORMA

Swoi­sta forma, jaką stanowi twórczość artystyczna i jej dzieła, nie zaspokaja już naszych najwyż­szych potrzeb […]. Wrażenia, jakie one na nas wywierają, tkwią raczej w dziedzinie myśli, a to, co w nas budzą, wymaga jeszcze jakiegoś wyższego kryterium i jeszcze jakiegoś innego potwierdzenia. Myśl i refleksja prześcignęły sztukę pięknę […]. Nas sztuka zachęca do re­fleksyjnych rozważań nie w tym mianowicie celu, aby tworzyć nowe dzieła sztuki, lecz aby poznać naukowo, czym jest sztuka”. Można się zgodzić z interpretacją Baczki, który po przeanalizowaniu Heglowskiej tezy o „końcu sztuki” i zatrzymując się na jego radykalnym intelektualizmie powiada: „.Mimo woli tylko sygnalizuje Hegel tendencję, która — jak się okazało — wyznaczyła charakter całego kie­runku rozwoju współczesnej sztuki: intelektu­alnego, «bardziej myślowego jej charakteru» i przekształcenia się artysty w «cząstkę żyjące­go refleksją świata i jego stosunków»”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone