SZTUKA JEST HARMONIĄ

Podobnie Cezanne stwierdza­jąc, że „sztuka jest harmonią równoległą w stosunku do natury”, wytyczał już szlak wiodący do abstrakcji. Toteż słynne i wielekroć przytaczane sformułowanie Maurice De­nisa, że „obraz, zanim stanie się rumakiem bo­jowym, nagą kobietą czy jakąkolwiek inną anegdotą, jest przede wszystkim płaską po­wierzchnią pokrytą kolorami w określonym porządku” , było w. istocie tylko reasumpcją tego wszystkiego, co powiedziano już przed nim. Nic też dziwnego, że August Endell mógł w ostatnich latach XIX wieku, bez obawy o  pomyłkę, prorokować: „stoimy nie tylko na początku nowego okresu stylowego, ale zara­zem na początku rozwoju całkowicie nowej  sztuki, sztuki zdolnej za pomocą form, które nic nie znaczą i nic nie przedstawiają i nicze­go nie przypominają, poruszyć naszą duszę tak głęboko, tak silnie, jak to potrafi tylko muzyka iza pomocą tonów”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone