SZTUKA OKRESU FILOZOFII

To oznacza, że nie opisują one obiektów materialnych lub duchowych- wyra­żają definicje sztuki albo formalne konsek­wencje wynikające z definicji sztuki. Wskutek tego wolno stwierdzić, że sztuka postępuje lo­gicznie. Ponieważ, jak się okaże, charaktery­styczna cecha czysto logicznego doświadczenia polega na tym, by zajmować się formalnymi konsekwencjami naszej definicji sztuki, nie zaś problemami empirycznego stanu rzeczy. Aby powtórzyć: sztuka posiada z logiką i ma­tematyką tę cechę wspólną, że jest tautologią, to znaczy, że idea artystyczna (albo dzieło sztuki) i sztuka . są tym samym”. Jeśli więc mówił Kosuth o sztuce, która nadeszła po ustąpieniu religii — wobec nauki współczes­nej całkowicie zdewaluowanej, i po filozofii wobec wiedzy współczesnego człowieka niewiarygodnej i bezsilnej — to o sztuce, któ­ra jest sprawą czystego intelektu, czystej ling­wistyki i logiki.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!