SZUKANIE WSPÓLNYCH ROZWIĄZAŃ

Koniecpiosci szukania wspólnych rozwiązań pasujących i do gospodarki i do pozagospodarczych potrzeb ludzkich. Podobnie jak o regionach górskich należałoby myśleć np.-o pojezierzach.., I-tak jak wszelki transport w górach opiera się na wspólnych zasadach, tak po­winno być i z łodziami, zagospodarowaniem brzegów, oczyszcza­niem kanałów i jezior, zarybianiem.Nie bardzo tó rozumiemy’w górach i nad wodą. I. dopiero w Grenoble na SAM uświadomiłem sobie,. że . nowoczesny^ stok slalomowy powinien latem pomagać pasącyni się na nim krowom w wytworzeniu dodatkowej szklanki, mleka. Tej,, której dziś na Szrenicy czy Kasprowym młody zawodnik nie uświadczy,, żadną miarą na godzinę przed startem.