TĘSKNOTA INNEGO SZCZEBLA

Jest to jednak tęsknota innego szczebla: poszu­kująca w sztuce nie zewnętrznie pociągających efektów, ale odbicia ładu kosmicznego, porząd­ku wszechrzeczy. Taka sztuka służy nie rado­waniu oczu, ale poruszaniu myśli. U jej podłoża tkwi więc zawsze na początku myśl, koncepcja, refleksja i ona to jako pierwotna szuka odpo­wiednich znaków dla ujęcia i utrwalenia w nich przekazu. Myśl ta, koncepcja czy refleksja, gdy wyzbyły się cech jednostkowości, subiektywiz­mu i przedmiotowej materialności, muszą się w sztuce wyrazić kodem geometrycznym. Jest on bowiem dostatecznie abstrakcyjny, by nie ko­jarzyć się mylnie z czymkolwiek materialnym; jest dostatecznie uniwersalny, by nie łączyć się w wyobraźni z niczym, co określone w swej indywidualności i jednostkowym bycie; i dosta­tecznie zobiektywizowany, by nie dopuścić do zawarcia w nim jakichkolwiek osobistych emo­cji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone