TRAKTOWANIE FILOZOFII WSCHODU

Traktowanie filozofii Wschodu jako czynnika kształtującego sztukę nowoczesną w sposób bezpośredni, czyli drogą studiów nad nią współczesnych artystów, a następnie wykorzy­stania wniosków z niej płynących w pracy twórczej, byłoby oczywiście daleko idącym uproszczeniem. Niemniej jednak infiltracja myśli wschodniej w kulturę europejską ode­grała — w moim przekonaniu — istotną rolę w wielu procesach przeobrażeń tej kultury, a co za tym idzie, kształtowaniu się nowego, odmiennego punktu obserwacji i pojmowania świata. Wydaje się, że prześledzenie tego pro­cesu w obszarze sztuki byłoby możliwe poczy­nając już od impresjonizmu, ale jego punkt szczytowy jest sprawą właśnie naszego czasu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!