TRUDNO MIEĆ PRETENSJE

Trudno było mieć pre­tensje do królewiczów z bajki, kiedy po zwycięstwie odjeżdżali z mety wyścigu’ własnym samochodem. Zmieniło się bardzo wiele. Niepomierniewzrosło nasycenie cywilizacją, ruchliwość ludzka, bogactwo biografii. Przez wiele lat przyzwyczailiśmy się do sukcesów sportowych w bardzo wie­lu’dyscyplinach.-Wyścig jak  gdyby zmalał, wtopił się w świato­we kalendarze podobnych imprez. Rower przestał być niemal jedynym prywatnym środkiem lokomocji. Sport przestał być niemal jedynym nosicielem idei pokoju.