TWÓRCZOŚĆ ARTYSTÓW

Jeśli więc twórczość dalekowschodnich arty­stów docierała tak szeroko w drugiej połowie XIX wieku do Europy, wywierając dość po­wszechny wpływ na twórców tutejszych, za­równo w zakresie malarstwa, jak grafiki i rzeź­by, ceramiki, szkła, tkaniny, introligatorstwa i wszelkich innych sztuk zdobniczych, to weł­no przypuszczać, że ów wpływ innego rodzaju: drogą zafascynowania myślą dalekowschodnią,! miał także miejsce. Wolno tak mniemać, zwła­szcza że wiadomo o dokonywanych w tym cza­sie w Europie przekładach dalekowschodnich pism filozoficznych: Ów drugi rodzaj wpły­wów, jako trudniejszych, bo wymagających zaangażowania myśli, był elitarny, obejmował wąski tylko krąg artystów, nieskłonnych do przyjmowania jakichkolwiek cudzych wzorców formalnych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone