TYPY I CHARAKTERY

Są typy i charaktery, które świetnie, sobie z, tym dają radę: np.. ludzie Północy:. twardzi, małomówni, skoncentrowani. Są j ednak’ tacy, dla których naturalnym środowiskiem działania jest wesoła’ gromada, zaś warunkiem sukcesu swoboda ruchów, stały kontakt z innymi, bliskość trenera itp. Tym trudniej dostosować się do precyzyjnych —!z.uwagi choćby na;skalę imprezy — ram olim­pijskiego startu.Po drugie, bardzo wiele krajów i zawodników nie czeka z wynikami i rekordami na igrzyska. Dla jednych istnieją własne, wewnętrzne. — często komercjalne . i—’ potrzeby • sukcesów, nie odkładanych .na rok przyszły, i Bywa’ i inna przyczyna. Jeśli ma się całą falangę młodych pływaków. czy lekkoatletów tak jak ZSRR, NRD czy USA, nie ma obawy, aby wykruszyli się przed­wcześnie wszyscy w walce ‚o rekordy. Wreszcie istnieją różne strategie przygotowań. Jest więc i taka, która nie wierzy nad­miernie w „odkładanie” czy „opóźnianie” formy.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!