UCZNIOWIE IMPRESJONIZMU

Nieodrodni uczniowie impresjonizmu, którzy sami czuli się impresjonistami, choć — nie zawsze i nie w pełni świadomie — przeciwsta­wili się jemu, poprowadzili tę myśl dalej. Gauguin powiadał:    „Chciałbym       jak najbar­dziej, na ile jest to możliwe, oddalić się od tego wszystkiego, co stwarza iluzję przedmio­tu” , i gdzie indziej: „Malarstwo oddziałuje podobnie jak muzyka przez zmysły na duszę ludzką a harmonijne tony barwne odpowiada­ją harmonii dźwięków”. Zaś van Gogh zwie­rzał się: „Próbowałem za pomocą czerwieni i zieleni odzwierciedlić przerażające ludzkie namiętności”, -albo: „Wyrazić miłość dwojga zakochanych przez połączenie dwu barw uzu­pełniających., ich zestawienia i ich kontrasty, tajemnicze wibracje bliskich tonów. Wyrazić myśl wypisaną na czole świetlistością jasnego tonu na ciemnym tle”.