UCZNIOWIE IMPRESJONIZMU

Nieodrodni uczniowie impresjonizmu, którzy sami czuli się impresjonistami, choć — nie zawsze i nie w pełni świadomie — przeciwsta­wili się jemu, poprowadzili tę myśl dalej. Gauguin powiadał:    „Chciałbym       jak najbar­dziej, na ile jest to możliwe, oddalić się od tego wszystkiego, co stwarza iluzję przedmio­tu” , i gdzie indziej: „Malarstwo oddziałuje podobnie jak muzyka przez zmysły na duszę ludzką a harmonijne tony barwne odpowiada­ją harmonii dźwięków”. Zaś van Gogh zwie­rzał się: „Próbowałem za pomocą czerwieni i zieleni odzwierciedlić przerażające ludzkie namiętności”, -albo: „Wyrazić miłość dwojga zakochanych przez połączenie dwu barw uzu­pełniających., ich zestawienia i ich kontrasty, tajemnicze wibracje bliskich tonów. Wyrazić myśl wypisaną na czole świetlistością jasnego tonu na ciemnym tle”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone