W DZIEDZINACH ŻYCIA

Powia­dał wreszcie Hegel, opierając się wyłącznie na myśli racjonalistycznej: „Jeśli w przyrodzie i skończonych dziedzinach życia sztuka posiada to co ją poprzedza, to z drugiej strony ma ona także coś, co po niej następuje, tzn. pewien krąg, który przekracza jej sposób poj­mowania i przedstawiania absolutu. Sztuka bo­wiem zawiera w sobie samej jeszcze pewną gra­nicę i przechodzi wobec tego w wyższe formy świadomości”. I dalej: „filozofia jednoczy w sobie obie strony właściwe i sztuce, i religii: obiektywność sztuki, która utraciła tu wpraw­dzie zewnętrzną zmysłowość, ale zamieniona została na najwyższą formę obiektywności, tj. na formę myślenia, oraz podmio­towość religii, która zostaje tu oczy­szczona i podniesiona do podmiotowości myślenia”

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone