W INNYCH REJONACH

W innych wszakże rejonach owej użyteczno­ści koncepcja suprematyzmu pociągnęła za so­bą większe i głębsze, a także trwalsze skutki, niż mógł to Malewicz kiedykolwiek przewidy­wać; nawet wtedy, gdy pisał: „Nowa sztuka suprematyzmu, która przez nadanie kształtu odczuciu malarskiemu stworzyła nowe formy i stosunki formalne, staje się — dzięki przenie­sieniu tych form i stosunków formalnych z płaszczyzny płótna w przestrzeń — nową architekturą”. W rzeczywistości jeszcze po dziś w architekturze nowoczesnej nieustającym echem odbijają się odległe już i po stokroć przerobione na wszelkie sposoby wzorce „ar- chitektonów” i „planitów” Malewdcza.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!