W KAŻDYM PRZYPADKU

W każdym ,z tych trzech przypad­ków — choć za każdym razem w inny sposób do tej gruntownej przebudowy świata czło­wieczego, myślenia, wartościowania i odczu­wania doprowadzić miała sztuka.Z całości tych rozważań o stosunku trzech omawianych tu twórców do relacji między światem ludzkim w najszerszym tego pojęcia rozumieniu a sztuką wynika, że twórczość arty­styczna w pojęciu tych największych nowato­rów i rewolucjonistów w sztuce była tylko środkiem prowadzącym do istotniejszego, waż­niejszego od niej samej celu. Była w całokształ­cie ich działalności elementem służebnym wo­bec zagadnień nadrzędnych. Nade wszystko by­ła poszukiwaniem Absolutu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!