W KONKLUZJI

Można w konkluzji tych rozważań nad trzema warstwami przesiania w języku geometrii stwierdzić, że im przesłanie głębiej sięga w filozofię, im bardziej jest uniwersalne i doniosłe, a równocześnie im trafniejsze, im bardziej adekwatne są media dla jego wypowiedzenia znalezione i wypracowane — tym dzieło bar­dziej odkrywcze i cenne. Propozycje najbar­dziej nowatorskie, rewoltujące pod względem przesłania i dla niego powołanych środków wyrazu, dają początek nowym nurtom w europo-amerykańskiej sztuce geometrii. Do nich należą m.in. supirematyzm, neoplastycyzm, konstruktywizm, unizm, optical-art, nurt zero­wy i minima!-art— Nie tak rewelacyjne propo­zycje, ale’wciąż jeszcze zasługujące na miano odkrywczych, pozostawiają w historii sztuki wybitne indywidualności twórcze stojące po­między nurtami. Spośród nich wyliczyć można przykładowo takich artystów, jak: Paweł Fiłonow, Paul Klee, Augustę Herbin czy Mark Rothko, Franęois Morellet czy Carl Andre.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone