W MIARĘ ZASOBNOŚCI RYNKU

Wzrost funduszu swobodnej decyzji (rosnąca liczba osób dysponująca tym funduszem) tworzy jakościowo nową sytuację rynkową, gdzie coraz większe kwoty przeznaczane są na dobra trwałe i usługi; przedmiotem masowego popytu są dobua 0  wysokich walorach użytkowych i jakościowych;Rosnący udział pracujących zawodowo mężatek; dowiedziono, iż przeciętne wyższe dochody rodzin mają swe źródło w pracy zawodowej kolejnego — poza głową rodziny — członka gospodarstwa domowego, którym jest przeważnie pracują­ca żona. W miarę wzrostu zasobności rynku i dochodów konsumentów zachodzi na rynku proces różnicowania się podaży i popytu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone