W NIERZADKIM PRZYPADKU

W tym. nierzadkim ^przy­padku — zarzut nadmiernego egzaltowania’młodzieży należałoby chyba podtrzymać.Wielką rolę odgrywają tu środki masowego przekazu. Prasa, radio,;film, telewizja mogą owe tendencje do sportowej egzalta­cji mądrze rozładowywać. Mogą i wzmacniać.; Rozdmuchiwanie skromnych,. a często pozornych sukcesów, na, młodzieżowych zawodach,-hojność w szafowaniu określeniami takimi jak „rewe­lacyjny”, „niezwykle – utalentowany” w ,stosunku .dodzieci nieledwie, wymaga, zastanowienia. Obraz własnej osoby bowiem kształtuje człowiek zarówno poprzez swoje ^własne działania, jak i przez odbicie tego w cudzych oczach. Jest to prawidłowe,dopóki owe odbicie . nie  zostanie przesadnie wyolbrzymione i zakomunikowane publicznie światu. Któż.; temu,nie ulegnie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!