W SKALI PRZEDSIĘBIORSTWA

Poza tym popyt na produkt w przekroju całej gałęzi wytwórczej jest nieelastyczny. Odmiennie wygląda sytuacja w skali przedsię­biorstwa. W tym ostatnim przypadku krzywa popytu składa się % dwóch odcinków (krzywa skręcona).Krzywa popytu na produkt wytwarzany przez przedsiębiorstwo (oligopolistę) jest elastyczna powyżej poziomu ceny rynkowej, natomiast poniżej tego poziomu  jest nieelastyczna (jak w całej gałęzi wytwórczej). Fakt, iż krzywa popytu powyżej tego poziomu jest elastyczna, spowodowany jest tym, że jeśli przedsiębiorstwo ustaliłoby cenę powyżej ceny rynkowej na produkt homogeniczny,/a więc taki którym dysponują inni oligopoliści, utraciłoby jeżeli nie wszystkich, to w każdym razie przeważającą część nabywców.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!
© Wszelkie prawa zastrzeżone