W TYM ASPEKCIE

W tym aspekcie można ją pojmować jako wstęp do me- tasztuki, czyli sztuki samą siebie analizującej, albo jako plastykę o funkcji tylko dekoracyjnej. Ten pierwszy wariant to byłby przypadek ta­kich badaczy praw optyki i psychologii po­strzegania, jak ongiś Seurat czy Cezanne, a nie­dawno Albers, Itten czy Lohse albo u nas Strze­miński; drugi zaś wariant — to przypadek wy­kraczający zasadniczo poza obszar naszych za­interesowań, a więc i rozważań. Obejmuje bo­wiem, choć znaczną liczbę, ale plastyków mało ambitnych, najczęściej naśladowczych, którzy sztukę swoją pojmują nie jako pracę intelektu i przesłanie, ale jako kontentację zmysłu wzro­ku. Wówczas obiekt sztuki, niezależnie od dy­scypliny, do jakiej należy, i od materiału — czy będzie to dywan lub makata na ścianę, obraz sztalugowy czy malarstwo ścienne albo rzeźba skonstruowana z brył stereometrycznych pozostaje w kategorii plastyki użytkowej.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!