W ZBIOROWOŚCI LUDZKIEJ

Trudno je określić inaczej jak na wskroś praktyczne dla zbiorowości ludzkiej, mimo że się ten wielki pionier abstrakcji tak gorąco od wszelkiego praktycyzmu odżegnywał. „Suma odbić najróż­norodniejszych odczuć w świadomości człowie­ka pisał wszak — określa jego «światopogląd». Ponieważ zaś działające w człowieku odczucia ulegają zmianie, możemy obserwować najprzeróżniejsze wahania «światopoglądu». Ateista staje się bogobojnym, człowiek poboż­ny —- niewierzącym itd… Człowieka można po­niekąd porównać do skomplikowanego radiood­biornika, który chwyta różne fale odczuć i któ­ry te odczucia realizuje; ich całokształt określa wspomniany światopogląd. Ocena wartości by­tu jest więc z konieczności zmienna.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących hobby! Bedą się tutaj pojawiły artykuły o wędkarstwie, motoryzacji i wiele innych związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu! Zapraszam do czytania!